Bizi takip edin
|
EN

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Merhaba,

2005 yılından beri WDO (World Design Organization) üyesi olan Endüstriyel Tasarım Bölümü, tasarım problemine farklı metodlarla çözüm geliştirebilen; tasarım ve üretim süreçlerinin tümüne hakim; tasarımı etkileyen sosyal ve çevresel yapıyı anlayıp yorumlayabilen; ürün tasarımı, sistem tasarımı ve hizmet tasarımının yanında mobilya tasarımı ve ambalaj tasarımı alanlarında da deneyim sahibi; bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojilerini kullanabilen; sürdürülebilirlik, çevresel dinamiklere duyarlı tasarım, kullanıcı odaklı tasarım, tasarım yönetimi gibi konulara hakim, ürün tasarımcıları ve tasarım yöneticileri yetiştirmeyi hedefler.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde, günümüz görsel kültür, sanat ve tasarım akımları, tasarım tarihi, tasarım semantik bilgisi gibi konularla tasarım kültürünün aktarılmasının yanısıra pazarlama ve kurumsal kimlik, markaya yönelik ürün stratejisinin belirlenmesi, iletişim stratejileri, tasarım ekonomisi ve yönetimi gibi konuları kapsayan, öğrencisine seçtiği yolda gerekli tüm olanakları sağlamayı hedefleyen bir eğitim verilmektedir. Endüstriyel Tasarım Bölümü, sektörde öne çıkan firmalarla ortaklaşa yürütülen projeleri, ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında elde edilen başarıları, model yapım ve lazer kesim atölyeleri, proje ve fotoğraf stüdyoları, bilgisayar laboratuvarı, ve ileri seviyedeki araç gereç ve teknik donanımı ile öğrencilerine en iyi fiziksel koşulları sağlayarak, onları geleceğe hazırlar.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde endüstriyel tasarım eğitimi, bireyin hayal gücünü üç boyutlu düşünme yeteneği ile ifade edebilmeyi öğrendiği, tasarım stüdyosu ve teorik derslerin verildiği 4 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Öğrenciler, üçüncü yıldan itibaren Ürün Tasarımı veya Tasarım Yönetimi alanlarından birini seçerek bu alanların birinde uzmanlaşırlar.

Ürün Tasarımı Uzmanlık Alanı:

Ürün Tasarımı öğrencileri, mezun olduklarında firmaların AR-GE bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabilir ya da serbest tasarımcı olarak firmalara danışmanlık hizmeti verebilirler.

Tasarım Yönetimi Uzmanlık Alanı:

Bu uzmanlık altında, tasarımı yalnızca salt bir ürün geliştirme aktivitesi olarak değil, aynı zamanda kurumsal vizyonu etkileyen bir araç ve politika olarak gören tasarım yöneticileri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrenciler, tüm bu süreçlerde, birlikte çalışmayı, bazen yarışmayı, dayanışmayı, sabredebilmeyi, zaman yönetimini, kendi fikirlerinin arkasında durmayı, savunmayı ve kabul ettirmeyi öğrenirler. Onlara sağlanan fiziksel imkanlar sayesinde ders aldıkları binayı ve çevresini gece gündüz üretim yapan bir tasarım fabrikası olarak kullanırlar. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerine farklı disiplinlerden gelen eğitim kadrosu ile çalışma fırsatı sunar.

Dr. Öğr. Üyesi A. Can ÖZCAN
Bölüm Başkanı

 


 

 

 

SOSYAL MEDYA