Bizi takip edin
|
EN

Sıkça Sorulan Sorular

Genel Bilgiler


www.etmk.org.tr ve https://www.icsid.org/ adreslerinden endüstriyel tasarım mesleğinin araştırılması faydalı olacaktır.
 
Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun tanımı:
Endüstriyel Tasarım, endüstride üretilen, nihai kullanıcıya yönelik ürünlerin, işlevsellik, hedef kitlenin beğenisine ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygunluk gibi ölçütleri gözeterek fikren geliştirilmesi ve üretime uygun yeni bir ürün olarak projelendirilmesidir. Endüstriyel tasarım, endüstriyel yöntemlerle üretilen nesnelerin insanla ilişkisini kurmaya yönelik bir meslektir.
 
Endüstriyel yöntemler, geniş anlamıyla pazarda bir alıcı kitlesini hedeflediği için çok sayıda üretilmesi gereken ürünlerin  malzeme, işlem sayısı ve işçilik gibi giderlerinin optimize edilerek ekonomisinin sağlanmasını amaçlar. Tasarımcı bu yöntemleri bilir ve endüstriyel ortamın diğer elemanlarıyla (mühendisler, işletmeciler) bu yöntemlerin dilini kullanarak iletişim kurar.
 
Tasarımcı, ürünün insanla ilişkisini, öncelikle ürünün kullanımı sırasında konforlu, sağlıklı, güvenli, iletişimli bir ilişkiyi sağlamak, daha sonra bunlara ihtiyaç duyan tüketiciye bu ürünü ulaştırmak amacıyla o ürüne yüklediği bütün görsel, estetik ve fonksiyonel değerlerle ifade eder. Tasarımcı endüstriyelliğin gerekleri doğrultusunda, insanın ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda kendisini istihdam eden, tasarladığı ürünü üretip pazarlayacak olan girişimciye de ürün üzerinde rekabet avantajı sağlayacak bir farklılık yaratma çabasındadır.
 
En geniş tanımıyla tasarım teknolojinin insancıllaştırılmasıdır.
Endüstriyel tasarım hem kullanıcı hem de üreticinin karşılıklı yararları için ürünlerin ve sistemlerin fonksiyonunu, değerini ve görünüşünü en uygun hale getiren, kavram ve tanımlamaları yaratma ve geliştirme adına yapılan profesyonel hizmettir. Endüstriyel tasarımcılar bu kavram ve  tanımlamaları müşteri ya da üreticinin özel gereksinimleri rehberliğinde toplanan, analiz edilen ve sentezlenen veriler kanalıyla geliştirir. Tasarımcılar çizimler, modeller ve sözel betimlemelerle temiz ve net öneriler hazırlamak üzere eğitilmişlerdir.

Günümüzde endüstriyel tasarımın, ürünlerin ötesinde hizmet ve sistem tasarımlarını da kapsayabilmesi dolayısıyla, İEÜ’nde endüstriyel tasarım bölüm adı olarak tercih edilmiştir. Daha güncel, daha kapsayıcı bir isimdir. 

Okulumuzdan mezun olan öğrenciler, diğer üniversitelerde de olduğu gibi bilgisayar destekli tasarım yapabilme becerisi, yaratıcı proje ortaya çıkarma, tasarım problemine farklı metotlarla çözüm üretebilme, tasarım yönetimi ve üretim süreci hâkimiyeti, tasarımı etkileyen sosyal ve çevresel yapı bilinci gibi özelliklere sahiptirler. Bunlara ek olarak, üniversitemizde bulunan, faklı disiplinlerden gelen akademisyenlerden oluşan akademik kadronun bir avantajı olarak tasarım projelerine farklı açılardan bakabilme yetisine ve vizyonlarını geliştirme şansına sahip olmaktadırlar. Ayrıca üniversitemizin başarıyla sonuçlandırdığı Bologna süreci ile öğrencilere uzmanlaşmak istedikleri alanlarla ilgili birçok seçmeli ders olanağı sunulmaktadır. Bunun yanı sıra okulumuzda ürün tasarımı ve tasarım yönetimi gibi uzmanlık alanlarını seçme imkânı bulunmaktadır. Okulumuzun sağladığı bilgisayar laboratuarı, araç gereç ve teknik donanımlar gibi fiziksel imkânlar da öğrencilerin daha verimli bir eğitim hayatı geçirmesine ve üretim teknikleri hakkında öğrencilik hayatı sırasında bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaktadır.

Tasarım yönetimi kavramı, firmaların rekabet avantajı sağlayabilmeleri için tasarımın stratejik bir araç olarak kullanılması ve kurumsallaşması süreci ile ilişkilidir. Türkiye’de özellikle son dönemlerde daha önemli hale gelmeye başlayan bu kavram, tasarımın verimli kullanılabilmesi için şirket içerisinde nasıl konumlandırılması, proje süreçlerinin nasıl yönetilmesi, farklı kaynakların tasarım süreci içerisinde nasıl ele alınması ve firmaların ürünleri ile kurumsal kimlikleri arasındaki bağlantının nasıl kurulması gerektiği ile ilgili konuları kapsar. Tasarım yönetimi opsiyonu, endüstriyel tasarım öğrencilerinin bu kavramlarla tanışmasını ve tasarım kavramının sadece sonuç ürün değil, aynı zamanda yönetilmesi gereken bir süreç olduğu bilgisinin aktarılmasını amaçlar. Tasarım yönetimi opsiyonunu seçen öğrenciler, bu doğrultuda, ürün-kurumsal kimlik ilişkisi, marka kavramı ve süreç yönetimine ilişkin dersler alırlar. Öğrenciler, toplamda 8 dönemlik eğitim süreçlerinin ilk beş döneminde endüstriyel tasarım temel derslerini aldıktan sonra dilerlerse altıncı dönemde bu opsiyonu seçebilmektedirler. İşletmelerin temel faaliyetleri, bütçelendirme, markalaşma, tasarım projelerinin yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olan öğrenciler, mezun olduklarında kurumsal şirketlerde tasarım yöneticisi olarak çalışabilmekte veya bireysel olarak markalara tasarım danışmanlığı yapabilmektedirler.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki Endüstriyel Tasarım eğitimi, kişinin hayal gücünü üç boyutlu düşünme yeteneği ile ifade edebilmeyi öğrendiği, tasarım stüdyosu ve teorik derslerden oluşan 4 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. İlk yıl derslerinin büyük bir bölümü Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ndeki diğer tasarım bölümleri ile ortaklaşa yürütülmektedir (FFD kodlu dersleri web sayfamız üzerinden görüntüleyebilirsiniz). Aynı sene öğrenciler, farklı malzemeler kullanarak farklı model yapım tekniklerini, kendi atölye ortamlarında, el aletleri ve makinalar ile deneyimleme fırsatı bulurlar. Bunun yanısıra, sunum ve çizim yeteneklerini ortaya çıkarıp, güçlendirebilecekleri birçok ders alırlar. İkinci yıl, elektrikli yada elektriksiz çalışan küçük ölçekli el aletleri yada ev gereçleri gibi ürün tasarımları ile mesleği öğrenmeye başlarlar. Öğrenciler üçüncü yılın başından itibaren Ürün Tasarımı veya Tasarım Yönetimi alanlarından birini seçerek bu alanlarda uzmanlaşırlar. Seçtikleri uzmanlık alanlarına göre göreceli olarak daha büyük ölçekli ve geniş kapsamlı ürün tasarımı ya da sistem tasarımı yaparlar. Tüm bu süreçler, alan araştırması ve teknik geziler ile desteklenir. Üçüncü yılda, bunun yanısıra, mobilya tasarımını ve üretim süreçlerini öğrenirler. Son eğitim yıllarının ilk dönemi, büyük ölçekli bir tasarım problemine grup çalışması ile yaklaştıkları ve iş modeli önerdikleri, ikinci dönemi ise kendi becerilerini ve ilgi alanlarını yansıtabildikleri, her sürecini kendilerinin yönettikleri bireysel projeler ile geçer. Üçüncü yıldan itibaren, uzmanlık alanlarına göre, işletme ve pazarlama ağırlıklı derslerinin yanısıra, görselleştirme ve iletişim ağırlıklı seçmeli ders alma imkanları da vardır. Öğrenciler, eğitimleri boyunca farklı disiplenlerden disiplinlerden gelen eğitim kadrosu ile çalışma ve atölye çalışmalarına gelen, alanında başarılı isimlerle tanışma fırsatı yakalarlar.
 
Tüm bu süreçlerde, birlikte çalışmayı, bazen yarışmayı, dayanışmayı, sabredebilmeyi, zaman yönetimini, kendi fikirlerinin arkasında durmayı, savunmayı ve kabul ettirmeyi öğrenirler. Öğrenciler, onlara sağlanan fiziksel imkanlar sayesinde ders aldıkları binayı ve çevresini gece gündüz üretim yapan bir tasarım fabrikası olarak kullanırlar.

İyi çizim yapabilmek, endüstriyel tasarım alanında, fikirlerin ifade edilebilmesi açısından önemli bir araçtır. Öğrencilerin 1. ve 2. sınıfta aldıkları temel çizim dersleri, öğrenciye sıfırdan başlayarak gerekli donanımı kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğer öğrenci çizim konusunda zayıf ise bu derslerde gayret göstererek ve daha çok zaman ayırarak bu açığını kapatma şansına sahip olabilir. Bunun yanı sıra iyi çizim yapabilme yeteneğinin fikirleri ifade etme konusunda amaç değil sadece bir araç olduğu da unutulmamalıdır. Günümüzde giderek daha da önem kazanan bilgisayar destekli eskiz ve çizim yapabilme olanaklarının da tasarımcılara fikirlerini hayata geçirebilme konusunda yeni olanaklar sağlamaktadır.

Mezunlar, firmaların ARGE ve tasarım birimlerinde iş bulabilmektedirler. Ayrıca kendi tasarım ofislerini kurarak farklı firmalara tasarım ve danışmanlık hizmeti verebilirler. Bir diğer olasılık da bağımısız (freelance) çalışma imkânıdır.
 
Öğrenciler mezun olmaya yakın “portfolyo dersi “alarak kendi web sitelerini, tasarımcı kimliklerini, tüm projelerini içeren porotfolyolarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışırlar. Ayrıca sadece İEÜ’nde verilen “bitirme tezi” dersi ile seçtikleri bir araştırma konusu dâhilinde tez yazarlar. Son senede verilen bu iki ders ile öğrencilerin, gerek iş ararken gerekse yüksek lisans başvurularında kendilerini en iyi sunacak şekilde hazır olmaları sağlanır.  
 
Bu soruların yanı sıra gelebilecek diğer sorular aşağıda belirlenmiştir. Bu sorular üniversite genelinde gelebilecek sorular olup burada yanıtlanmamıştır.
- Verilen dersler (bu soru kısmen yanıtlanmış olmakla birlikte, derslerle ilgili detaylı bilgi için öğrenciler web sitesine yönlendirilebilir).
- Yurt dışı bağlantısı, Erasmus programı.
- Yan dal, 2. ana dal (sadece yan dal uygulanmaktadır)
- Burslar
- Yatay geçiş
- Puan türü, yetenek sınavı

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.